Prizes and awards

PLATINUM LAUREL OF SKILLS AND COMPETENCES 2021

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2021 - LAUR
PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2021 - MONETA

Firma WRZECIONO sp. z o.o. od kilkunastu lat zajmuje się dystrybucją techniki montażowej na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki doświadczeniu i szerokim kontaktom może oferować najwyższej jakości produkty w konkurencyjnych cenach z krajów europejskich oraz azjatyckich. Firmę tworzy zgrany zespół na czele z Liderem organizacji Prezesem Zarządu – Romanem Wrzeciono. Dzięki jego zaangażowaniu i osobowości załoga firmy Wrzeciono sp. z o.o. stawia na wzajemne wsparcie w realizowaniu planów, zadań i celów. Staranność o rozwój i dobro firmy poprzez wspólne zaangażowanie, prowadzona strategia, wyznawane wartości, odpowiedzialność, etyka, kultura zaufania to tylko niewielki procent tego, co można powiedzieć o Prezesie Zarządu firmy „Wrzeciono sp. z o.o.”. Warte podkreślenia jest także wspólne działanie na rzecz firmy poprzez analizę trendów i wpływ wyników na funkcjonowanie organizacji. To z jego inicjatywy oraz na bazie jego doświadczeń Wrzeciono sp. z o.o. skupia wielu wykwalifikowanych specjalistów. Jako właściciel jest odpowiedzialny za główne kierunki działania i rozwoju oraz cele, których kwalifikacje zawodowe odpowiadają profilowi działalności firmy. Pracownicy firmy mają możliwość pełnego wykorzystania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez dalszą edukację (szkolenia, kursy). Jednym z głównych celów firmy jest ciągły rozwój, poszerzanie oferty oraz stały wzrost jakości realizowanych usług, a co za tym idzie – coraz większe zadowolenie naszych klientów. Sposobem na osiągniecie tych założeń jest permanentne poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednym z nich, najbardziej efektywnym dla firmy, są inwestycje w pracowników. Branża wymusza stałe doskonalenie zawodowe, w związku z wprowadzaniem na rynek nowinek technicznych, innowacyjnych technologii. Ważnym dla kierownictwa aspektem polityki personalnej jest również utrzymanie stałej kadry pracowniczej o wysokich kwalifikacjach i ograniczenie stopnia rotacji pracowników, poprzez zapewnienie im dobrych warunków socjalnych i płacowych. Łączy się to bezpośrednio z wymiernymi korzyściami dla firmy, jak na przykład wiarygodność, zaufanie ze strony klientów i pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków rzetelnie i zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Firma WRZECIONO sp. z o.o. stawia na ciągły rozwój, Zarząd wraz z pracownikami upatruje przede wszystkim w stałym podnoszeniu poziomu świadczonych usług, ciągłego inwestowania w nowe techniki montażowe oraz w szybkim przewidywaniu potencjalnych możliwości rozwoju i zaspokajaniu potrzeb Klienta, o czym świadczy przyznanie w roku 2021 OPOLSKIEJ NARODY JAKOŚCI.

ARTYKUŁ - ZDJĘCIE 1
}